Πώματα

 

Υλικά Συσκευασίας

 

Μηχανήματα

 

Εξοπλισμός

 

Τεχνική Υποστήριξη

 • Επισκέψεις στις εγκαταστάσεις των πελατών για:
  • Έλεγχο και ρύθμιση μηχανημάτων και κεφαλών πωματισμού
  • Εγκατάσταση νέων μηχανημάτων
  • Μετρήσεις οξυγόνου σε όλες τις φάσεις της Οινοποίησης (Δεξαμενές, Βαρέλια, Φιάλες)
 • Εργασίες του Μηχανουργείου μας:
  • Κατασκευή νέων ανταλλακτικών
  • Συντήρηση και επισκευή ανταλλακτικών και μηχανημάτων
  • Συντήρηση και επισκευή πωματιστικών κεφαλών
 • Άμεση παραγγελία ανταλλακτικών στους οίκους του εξωτερικού