Πώματα

 

Υλικά Συσκευασίας

 

Μηχανήματα

 

Εξοπλισμός

 

Τεχνική Υποστήριξη

Επισκέψεις στις εγκαταστάσεις των πελατών για:

  • Έλεγχο και ρύθμιση μηχανημάτων και κεφαλών πωματισμού
  • Εγκατάσταση νέων μηχανημάτων
  • Μετρήσεις οξυγόνου σε όλες τις φάσεις της Οινοποίησης (Δεξαμενές, Βαρέλια, Φιάλες)

Εργασίες του Μηχανουργείου μας:

  • Κατασκευή νέων ανταλλακτικών
  • Συντήρηση και επισκευή ανταλλακτικών και μηχανημάτων
  • Συντήρηση και επισκευή πωματιστικών κεφαλών

Άμεση παραγγελία ανταλλακτικών στους οίκους του εξωτερικού